Financieel gerelateerd nieuws

Heffingskortingen

Niemand betaalt graag belasting. Belasting terugkrijgen daarentegen zorgt voor leuke
meevallers. Via zogenoemde heffingskortingen kan een belastingbetaler jaarlijks tot
duizenden euro’s incasseren. Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting
en de premie volksverzekeringen die een werknemer of uitkeringsgerechtigde dient te
betalen.

Steunen en stimuleren

De overheid gebruikt heffingskortingen om bepaalde groepen te ondersteunen, zoals
alleenstaande ouders, ouderen en gehandicapten. Daarnaast is deze belastingvermindering
een instrument om bijvoorbeeld werken te stimuleren en het combineren van een gezin met
werk.

Je hoeft niks te doen

Een aantal heffingskortingen verrekent de werkgever of uitkeringsinstantie automatisch.
Dat zijn:
• de algemene heffingskorting
• de arbeidskorting
• de heffingskortingen voor AOW-gerechtigden
• de tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden
• de jonggehandicaptenkorting
• de levensloopverlofkorting.

Samen heten deze kortingen de loonheffingskorting. De hoogte van de kortingen hangt af van
het inkomen en de leeftijd. De maximale algemene heffingskorting lag de afgelopen jaren
bijvoorbeeld rond de 2000 euro per belastingjaar.

Zelf aanvragen

Vijf andere heffingskortingen moet de belastingbetaler, als hij daarvoor in aanmerking
komt, zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan via de aangifte die jaarlijks voor 1
april binnen moet zijn of met een voorlopige teruggaaf. Wie een voorlopige teruggaaf
invult, krijgt van de Belastingdienst maandelijks een voorschot van de totale korting waar
hij dat jaar recht op heeft. Daardoor stijgt het maandelijks inkomen.

De hoogte van het terug te krijgen bedrag hangt af van de persoonlijke situatie zoals
gezinssamenstelling, leeftijd en hoogte van het inkomen. De heffingskortingen die de
belastingbetaler zelf moet aanvragen zijn:

• de inkomensafhankelijke combinatiekorting
• de alleenstaandeouderkorting
• de ouderschapsverlofkorting
• de heffingskorting voor groene beleggingen
• de werkbonus

AOW’ers krijgen minder

Wie in aanmerking komt voor het ouderenpensioen, de AOW, betaalt minder premies. Daarom
zijn de toepasbare heffingskortingen een stuk lager. De maximale algemene heffingskorting
voor AOW’ers lag de afgelopen jaren bijvoorbeeld rond de 1000 euro.

Korting mislopen

Mensen die weinig verdienen, hebben in principe recht op heffingskortingen. Maar als de
korting hoger is dan de te betalen belasting, krijgen ze niet de hele korting. Het bedrag
dat overblijft kan de Belastingdienst onder bepaalde voorwaarden uitbetalen aan een
fiscale partner waarmee de rest van de korting wel is te verrekenen.

 

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>