Financieel gerelateerd nieuws

Papieren schenking

Een effectieve manier van vermogensoverdracht is een papieren schenking. Let wel op de nadelen en de voorwaarden van deze manier van schenken.

Ouders mogen jaarlijks een fiscaal vrijgestelde schenking verrichten aan hun kinderen. Een nadeel van schenken is dat het vermogensbestanddeel wordt overgedragen terwijl de ouder nog geen afstand wil doen van de bezittingen. Het is mogelijk om een eigendom fiscaal al over te dragen aan de kinderen zonder dat er afstand wordt gedaan van de bezitting. Dit kan door middel van een papieren schenking.

Hoe kan er op papier worden geschonken?
Een ouder heeft jaarlijks de mogelijkheid om maximaal €5.141 aan de kinderen te schenken. Een nadeel van schenken is dat de ouder het geld daadwerkelijk overdraagt aan de kinderen. Het is mogelijk om op papier €5.141 te schenken en dit bedrag gelijk weer terug te lenen. Door de papieren schenking ontstaat er een schuld van de ouder richting de kinderen. De ouder heeft het bedrag nog steeds ter beschikking, maar bij overlijden hoeft er geen erfbelasting betaald te worden over dit deel van de nalatenschap. Het is namelijk nog een vordering van de kinderen.

Aan papieren schenkingen worden eisen gesteld
Een groot nadeel van een papieren schenking zijn de eisen die eraan gesteld worden. Een eerste vereiste is het opmaken van een notariële schenkingsakte. In dit officiële document moeten de afspraken worden vastgelegd. Na de papieren schenking moet er daadwerkelijk rente betaald worden door de schenker. In de notariële schenkingsakte moet een jaarlijkse rentebetaling van 6 procent worden vastgelegd. Bij overlijden van de ouder moet de jaarlijkse rentebetaling aangetoond kunnen worden.

Waarom kiezen voor een schenking op papier?
Een papieren schenking heeft meerdere voordelen. Het grootste voordeel is het feit dat de schenker tot overlijden in het bezit blijft van het vermogensbestanddeel en de nabestaanden hoeven er na overlijden geen belasting meer over te betalen. Een bijkomend voordeel kan de verplichte rentebetaling van 6 procent zijn. De rentevergoeding is een extra manier om fiscaal gunstig vermogen over te dragen aan de kinderen. Een papieren schenking kan ook een effectieve manier zijn om onroerend goed liquide te maken. De eigen woning wordt op deze manier overgedragen terwijl de ouder er gewoon in blijft wonen.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>