Financieel gerelateerd nieuws

Vermogensrendementsheffing

Vermogensrendementsheffing is de belasting die je betaalt over het rendement van je eigen vermogen. Je eigen vermogen staat in box 3 van het belastingstelsel, het gaat hier om spaargeld, beleggingen, een eventuele tweede woning en schulden.  Over een bepaald deel van je eigen vermogen hoef je geen belasting te betalen. Dit gaat om het deel beneden de heffingsvrije grens. Deze heffingsvrije grens ligt in 2013 op 21.139 euro per persoon en 42.278 euro voor fiscaal partners.

Belasting over eigen vermogen

Over het deel van je eigen vermogen boven de heffingsvrije grens betaal je 1,2 % belasting. Dit percentage is als volgt berekent, de Belastingdienst gaat er vanuit dat er jaarlijks 4% rendement behaalt wordt over je eigen vermogen. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van spaarrente of door winst uit beleggingen. Over dit fictieve rendement van 4% heft de Belastingdienst 30% belasting. Dit komt dus neer op een belastingtarief van 1,2%. Hoewel het rendement van 4% fictief is, blijft de Belastingdienst ook aan dit percentage vasthouden als het eigenlijke rendement lager ligt.

Maak je schulden aftrekbaar

Wanneer je schulden hebt voor een bedrag van minimaal 2.900 euro (5.800 euro voor fiscale partners) kunnen deze schulden in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Het eigen vermogen neemt dan af, waardoor je uiteindelijk minder belasting zult betalen. Let wel op dat het hierbij moet gaan om schulden die in box 3 van het belastingstelsel vallen, zoals bijvoorbeeld het kopen op afbetaling of kredieten. Een hypothecaire schuld valt bijvoorbeeld niet in box 3 en is daardoor niet aftrekbaar van het eigen vermogen.

Vrijstelling zorgen voor lager belastbaar vermogen

Niet alleen schulden kunnen ervoor zorgen dat je eigen vermogen lager belastbaar is. Ook vrijstellingen kunnen voor minder vermogensrendementsheffing zorgen. Een vrijstelling zorgt er namelijk voor dat jouw heffingsvrije grens hoger wordt. Voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot een vrijstelling zijn geld dat je spaart voor een uitvaartverzekering, groene beleggingen en persoonsgebonden aftrekposten.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>